משרד האנרגיה: קידום אנרגיה מקיימת ברשויות המקומיות | שלמה יעקובסון

שלמה יעקובסון - אנרגיה מקיימת

משרד האנרגיה הודיע על מיזם משותף לקידום אנרגיה קהילתית של החטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד. המטרה היא לעודד ייצור אנרגיה מתחדשת במשקי בית פרטיים. בהודעה נכתב בין היתר: "משתתפי התכנית יפגשו אחת לחודש, על מנת ללמוד יחד על דרכים וכלים לקידום אנרגיה מתחדשת בקהילה ולשתף מידע בין הרשויות לטובת הנעת פרויקטים מסוג זה".

דילוג לתוכן